تبلیغات
از انتظار تا فرج - مطالب مدرسه
 

 
دانلود دفترچه راهنمای ثبت نام , بودجه بندی کنکور 93

 


دانلود دفترچه راهنمای ثبت نام کنکور 93

دانلود


::
:: مرتبط با: علمی , آموزش , مدرسه ,
:: برچسب‌ها: بودجه بندی گنکور 93 , بودجه بندی کنکور 92 , جمعبندی کنکور , اطلاعات مفید راجب کنکور , مطالب مفید پیرامون کنکور , گنکور , ;k; ,
نویسنده : علی خانی نژاد
تاریخ : دوشنبه 18 آذر 1392
ویژه روز معلم


تو ستاره پردازی ستاره هارا نقش میبندی جلا میدهی
و در آسمان زندگی رها میکنی
و من ستاره ی کم سوی دست نشانده ی تو ام ای معلم
مرا روشن ترین ستاره ی عالم کن

معلمم روزت مبارک
::
:: مرتبط با: فرهنگی , اجتماعی , مدرسه , شعر ,
:: برچسب‌ها: ویژه روز معلم , روز معلم , معلم , گرامیداشت روز معلم ,
نویسنده : علی خانی نژاد
تاریخ : پنجشنبه 12 اردیبهشت 1392
شیمی (3) نوبت اول

 

 

آزمون شیمی (3) دبیرستان نوبت اول تا صفحه 58

 

۱-  هر یک از عبارت های زیر را با استفاده از واژه ی مناسب ، کامل کنید.

آ) دمای استاندارد برابر ............. و فشار استاندارد برابر .......... است. 

ب) محصول نهایی کیسه هوا ............. است .

پ) سامانه ای که با محیط فقط بتواند تبادل انرژی انجام دهد سامانه ........... است.

2-   با توجه به واکنش های زیر ، به سوالات پاسخ دهید.

1)      N2O5     ----->   NO2   +    O2                               3)    Pb(NO3)2   +  ………. ---->   Pb S  + 2HNO3

2)      2KOH  + H2SO4   --->   K2SO4  +  2H2O             4)     Al2(SO4)3   ------>  3SO3  +  Al2O3

 آ ) واکنش 1  را موازنه کنید.                   

ب ) واکنش 3 را کامل کنید                    

پ ) نوع واکنش های 2 و 4 را مشخص کنید.   

3-   برای تهیه 48/4  لیتر گاز SO3 در شرایط S T P طبق معادله 4 سوال 2 چند گرم آلومینیم سولفات لازم است؟ ( , S = 32 ,  Al =27 O= 16 )                

4-  6 / 5 گرم K O H  و 9/14 گرم H2SO4  را با هم وارد واکنش کردیم ، پس از انجام واکنش مطابق معادله 2 سوال 2 ، اگر بازده این واکنش 85 درصد باشد چند گرم K2SO4  تولید می شود؟ ( S = 32 ,  K = 39    ,   O = 16   ,  H = 1 )  

5 -   برای تهیه 250 میلی لیتر محلول 4 /0 مولار  KO H چند گرم از این ماده لازم است؟

6 – فرمول تجربی و فرمول مولکولی ترکیبی با جرم مولی 78 که شامل 3/92 % کربن و 7/7 % هیدروژن است را به دست آورید. ( C = 12 )

7 - درستی یا نادرستی هریک از عبارات زیر را با ذکر علت مشخص نمایید.

آ ) بنزین یک ماده ی شیمیایی ساده نیست بلکه مخلوطی از چند هیدروکربن متفاوت است و فرمول آن C8H16 است. (از میانگین استفاده شده است)

ب) آنتالپی استاندارد N (g) صفر در نظر گرفته می شود.

8 - واکنش C4H8(g) + 6O2(g) ---> 4CO2(g) + 4H2O(g) در فشار ثابت انجام شده است.

آ ) علامت کار انجام شده مثبت است یا منفی ؟ توضیح دهید.

ب) گرمای مبادله شده در این واکنش چه نام دارد؟

9 - 20 گرم اتیلن گلیکول 1434 ژول گرما می گیرد تا دمای آن از 32 به 62 درجه برسد ، ظرفیت گرمایی ویژه ی این ماده را محاسبه کنید.

10 - نمودار انرژی – پیشرفت واکنش ، برای یک تغییر انرژی گیر را رسم کنید. ( با مشخصات کامل)

11 - از خواص ترمودینامیکی ( چگالی ، جرم ، حجم ، غلظت ، دما و ظرفیت گرمایی ) خواص شدتی را با ذکر علت انتخاب نمایید.

12 -  جدول زیر را با عبارات مناسب و با استفاده از اعداد 4/23 ، 287 – و 435 کامل کنید. 

   مقدار آنتالپی k J.mol-1

            نوع آنتالپی

            فرایند

            آنتالپی استاندارد سوختن

            H2(g)  +  O2(g) -----> H2O

59 -

                   Hg (g) ------>  Hg(l )                  

                        H2(g) ------>  2H(g)   

            Hg(s) ------>   Hg(l)              
::
:: مرتبط با: آموزش , شیمی , مدرسه ,
:: برچسب‌ها: آزمون شیمی (3) دبیرستان نوبت اول , آزمون شیمی (3) دبیرستان نوبت اول تا صفحه 58 ,
نویسنده : فرهاد ایمانی
تاریخ : دوشنبه 11 دی 1391
قالب های شعر فارسی
انواع قالب های شعری فارسی
تصویر                                                                                                                                                                   
1-قالبهای کهن  
 الف) قصیده  ب)مثنوی   ج)غزل
  د)قطعه   و)مسمط   ز)مستزاد 
 ح)رباعی ( چهار گانه )
  ط)دو بیتی
 
ی)چهار پاره  
ک)مفرد                        
 
2-قالبهای نوین 
 
الف)قالب نیمایی   ب)شعر آزاد    ج)شعر سپید                                                                                                            
  


:: بقیه درادامه مطلب
:: مرتبط با: علمی , ادبیات , مدرسه , تحقیق و مقالات علمی , شعر ,
:: برچسب‌ها: انواع قالب های شعری فارسی ,
نویسنده : فرهاد ایمانی
تاریخ : دوشنبه 20 آذر 1391
خازن

خازن چیست؟                                                                                                                                                                                                                     خازن عبارت است ازاجتماع دو یا چند صفحه که در بین آنها یک ماده عایق بنام دی الکتریک قرار گرفته به نحوی که بتواند انرژی الکتریکی  را در خود ذخیره نماید.

دوصفحه فلزی را روی یکدیگر با فاصله کمی آنچنان قرار دهید که تماسی برقرار ننموده ولی به اندازه کافی به هم نزدیک باشند. این ساده ترین نوع خازن است که شما ساخته اید                                                                                                                                         گرچه ما توانستیم با قرار دادن دوصفحه فلزی روی هم عملا یکی از انواع خازن ها را بسازیم اماخازنها را نمی توان فقط به دو صفحه فلزی محدود نمود چرا که خازن ها در انواع بسیار متنوع ودارای ویژگیهای خاص ساخته میشود ودر دنیای وسیع الکترونیک دارای کاربرد های خاص ومتنوع بوده ودست طراهان و تولید کنندگان را برای ساختن دستگا ه های مرغوب و با کیفیت و در عین حال کم هجم باز گذاشته است.
 گرچه اگر کمی به گذشته بر گردیم شاید تمام قطعات الکترونیکی را با محدودیتهای فراوان وتنوع کمتر ببینیم که خازن هم همان مشکلات را داشت اما امروزه نکات بسیاری در طرح  ساخت یا توضیح یک خازن وجود دارد که موردتوجه قرار میگیرد.
خازن ها انرژی الکتریکی را نگهداری می کنند و به همراه مقاومت ها ، در مدارات تایمینگ استفاده می شوند . همچنین از خازن ها برای صاف کردن سطح تغییرات ولتاژ مستقیم استفاده می شود . از خازن ها در مدارات بعنوان فیلتر هم استفاده می شود . زیرا خازن ها به راحتی سیگنالهای غیر مستقیم AC را عبور می دهند ولی مانع عبور سیگنالهای مستقیم DC  می شوند                                                                          ظرفیت معیاری برای اندازه گیری توانائی نگهداری انرژی الکتریکی است . ظرفیت زیاد بدین معنی است که خازن قادر به نگهداری انرژی الکتریکی بیشتری است . واحد اندازه گیری ظرفیت فاراد است . 1 فاراد واحد بزرگی است و مشخص کننده ظرفیت بالا می باشد . بنابراین استفاده  از واحدهای کوچکتر نیز در خازنها مرسوم است . میکروفاراد µF  ، نانوفاراد nF  و پیکوفاراد pF  واحدهای کوچکتر فاراد هستند .


:: بقیه درادامه مطلب
:: مرتبط با: علمی , آموزش , جزوه های آموزشی , فیزیک , مدرسه , تحقیق و مقالات علمی ,
:: برچسب‌ها: كاربردخازن , خازن چیست؟ ,
نویسنده : فرهاد ایمانی
تاریخ : جمعه 17 آذر 1391