از انتظار تا فرج http://pcaras.mihanblog.com 2018-10-20T02:22:01+01:00 text/html 2018-03-09T08:58:10+01:00 pcaras.mihanblog.com علی خانی نژاد نحوه نوشتن محتوا برای وب سایت شما http://pcaras.mihanblog.com/post/982 <div><font size="6">نحوه&nbsp;<a href="https://copify.ir/blog/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA/" target="" title="">نوشتن محتوا برای وب سایت&nbsp;</a>شما</font></div><div>چگونه یک وبسایت را ایجاد میکنید، خوب، کامل؟ در حالی که پاسخ ممکن است بسته به اینکه شما با آن صحبت می کنید متفاوت است، کسانی که سایت های خوب را از سایت های کمتری بدست می آورند، موافق هستند که دسته بندی مناسب از مواد زیر:</div><div><br></div><div>طراحی زیبا</div><div>UX کاربر پسند</div><div>محتوای هوشمند</div><div>ما قبلا در مورد چگونگی طراحی یک وب سایت خیره کننده بحث کرده ایم و ما نیز در مورد موضوع پیچیده و مهم دیگر که طراحی UX را پوشش می دهد را بررسی کردیم و اکنون ما اینجا هستیم که محتوای قاتل را صحبت کنیم.</div><div><br></div><div>در اینجا مقادیر محتوای اصلی که باید در وب سایت خود داشته باشید، و نحوه اطمینان از اینکه پیام شما درست است.</div><div><br></div><div><br></div><div><br></div> text/html 2017-10-04T11:23:04+01:00 pcaras.mihanblog.com علی خانی نژاد استراتژی تولید محتوا http://pcaras.mihanblog.com/post/981 <div class="clearfix" style="font-family: IRANSans, tahoma; font-size: 14px; text-align: right; margin-bottom: 15px;"><span class="links" style="float: left;"><div class="wpcm-subscribe"><a class="wpcm-wrapper-link" data-get-id="5214" style="color: rgb(68, 68, 68); cursor: pointer; background: none 0px 0px repeat scroll rgb(244, 243, 243); border-radius: 2px; float: left; line-height: 15px; padding: 10px 14px; vertical-align: middle;">مطالعه با تمرکز بیشتر</a></div></span></div><div class="post post-single clearfix post-5214 type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail hentry category-1094 tag-interestedincontent tag-rankcontentstrategy tag-2071 tag-1220 tag-886 series-2072" id="post-5214" style="margin-bottom: 0px; margin-left: 6px; border-bottom: 0px; text-align: right; font-family: IRANSans, tahoma;"><h1 class="entry-title" style="font-size: 15px; color: rgb(139, 125, 46); margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; line-height: 24px;"><br></h1><h1 class="entry-title" style="color: rgb(139, 125, 46); margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; line-height: 24px;"><a href="https://copify.ir/%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7/" target="" title="" style=""><font size="6"><p style="box-sizing: border-box; margin: 0.85em 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font-variant-numeric: inherit; font-weight: normal; font-stretch: inherit; line-height: 1.5em; font-family: sregular; vertical-align: baseline; text-align: justify; color: rgb(102, 102, 102); background-color: rgb(248, 248, 248);"><b style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(41, 151, 171);">تولید محتوای شرکت کپی فای</b></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0.85em 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font-variant-numeric: inherit; font-weight: normal; font-stretch: inherit; line-height: 1.5em; font-family: sregular; vertical-align: baseline; text-align: justify; color: rgb(102, 102, 102); background-color: rgb(248, 248, 248);"></p></font></a><p style="font-size: 19px; box-sizing: border-box; margin: 0.85em 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font-variant-numeric: inherit; font-weight: normal; font-stretch: inherit; line-height: 1.5em; font-family: sregular; vertical-align: baseline; text-align: justify; color: rgb(102, 102, 102); background-color: rgb(248, 248, 248);">امروزه با توجه به افزایش رقابت بین کاسبان تجاری؛ استایل کاری در فضا های رسانه ای و اینترنت بکلی دگرگون شده است. با پیدایش علمی با نام کپی راتینگ و بازاریابی محتوایی، نویسندگان سایت ها و متخصصان بازاریابی محتوا در صددند تا محتوای منحصر به فرد و باکیفیت را برای ارتباط موثر با کاربران وب سایت خود، تولید کنند. چنانچه به دنبال تولید محتوا برای سایت یا وبلاگتان هستید با ما<a href="https://copify.ir/%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d8%a7/" style="font-family: inherit; font-size: inherit; font-weight: inherit; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; outline: 0px; max-width: 100%; color: rgb(41, 151, 171);">&nbsp;تماس بگیرید</a>.</p></h1><h1 class="entry-title" style="font-size: 15px; color: rgb(139, 125, 46); margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; line-height: 24px;"><br></h1><h1 class="entry-title" style="font-size: 15px; color: rgb(139, 125, 46); margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; line-height: 24px;"><br></h1><h1 class="entry-title" style="font-size: 15px; color: rgb(139, 125, 46); margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; line-height: 24px;"><br></h1><h1 class="entry-title" style="font-size: 15px; color: rgb(139, 125, 46); margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; line-height: 24px;"><br></h1><h1 class="entry-title" style="font-size: 15px; color: rgb(139, 125, 46); margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; line-height: 24px;"><br></h1><h1 class="entry-title" style="font-size: 15px; color: rgb(139, 125, 46); margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; line-height: 24px;"><a href="https://motamem.org/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88/" target="" title="" style="font-size: 14px;">استراتژی محتوا چیست؟</a><a href="https://motamem.org/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%aa%da%98%db%8c-%d9%85%d8%ad%d8%aa%d9%88%d8%a7-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%aa%da%98%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d9%85%d8%ad%d8%aa%d9%88/" title="Permalink to استراتژی محتوا چیست؟ استراتژیست محتوا چه می‌کند؟" rel="bookmark" style="color: rgb(4, 136, 48); text-decoration-line: none;">&nbsp;استراتژیست محتوا چه می‌کند؟</a></h1><div class="postmeta-primary" style="font-size: 12px; float: right; color: rgb(153, 153, 153); line-height: 18px; padding: 0px 0px 10px; width: 604px;"><span class="meta_categories" style="padding: 3px 0px 6px 20px; background-position: left center; background-repeat: no-repeat;"><span class="badge" style="display: inline-block; color: rgb(6, 97, 38); vertical-align: baseline; text-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.25) 0px -1px 0px; white-space: nowrap; float: right; padding: 3px 0px 6px 20px; font-size: 12px; line-height: 18px; background: url(&quot;//motamem.org/wp-content/themes/UpStream/images/tick-icon.png&quot;) left center no-repeat;">استراتژی محتوا</span></span></div><div class="postmeta-primary" style="font-size: 12px; float: right; color: rgb(153, 153, 153); line-height: 18px; padding: 0px 0px 10px; width: 604px; height: 40px;">&nbsp;</div><br><div class="entry clearfix" style="line-height: 36px; color: rgb(17, 17, 17);"><span style="font-size: 14px; height: 202px; padding: 6px; border-width: 1px; border-image: initial; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><img width="300" height="202" src="https://motamem.org/wp-content/uploads/2014/11/content-strategist.jpg" class="alignleft featured_image wp-post-image" alt="استراتژیست محتوا - شاید شغل بعدی شما باشد" style="max-width: 100%; height: 202px; padding: 6px; border: 1px solid rgb(189, 189, 189); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; float: left; margin: 0px 10px 10px 0px;"></span><p dir="rtl" style="font-size: 1.1em; margin: 0px 0px 20px; line-height: 32px; color: rgb(0, 0, 0); text-align: justify; font-family: IRANSans !important;"><br><br></p><p dir="rtl" style="font-size: 1.1em; margin: 0px 0px 20px; line-height: 32px; color: rgb(0, 0, 0); text-align: justify; font-family: IRANSans !important;">اگر کمی حوصله داشته باشید و وقت بگذارید می‌توانیم پس از بررسی از این ماجرا، سریع‌‌تر به سمت موضوع تخصصی استراتژی محتوا حرکت کنیم.</p><p dir="rtl" style="font-size: 1.1em; margin: 0px 0px 20px; line-height: 32px; color: rgb(0, 0, 0); text-align: justify; font-family: IRANSans !important;">لوییس کارول، نویسنده‌ی کتاب&nbsp;<strong>آلیس در سرزمین عجایب</strong>، زمانی که ماجرای شکل گرفتن این کتاب را توضیح می‌دهد، حال و هوای خودش را بسیار شفاف تعریف می‌کند:</p><p dir="rtl" style="margin: 0px 0px 20px; line-height: 32px; color: rgb(0, 0, 0); text-align: justify; font-family: IRANSans !important;"><a href="https://copify.ir/blog/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A6%D9%88/" style=""><font size="6">تولیدمحتوای سئو&nbsp;</font></a></p><p dir="rtl" style="font-size: 1.1em; margin: 0px 0px 20px; line-height: 32px; color: rgb(0, 0, 0); text-align: justify; font-family: IRANSans !important;">راه طولانی بود.</p><p dir="rtl" style="font-size: 1.1em; margin: 0px 0px 20px; line-height: 32px; color: rgb(0, 0, 0); text-align: justify; font-family: IRANSans !important;">باید لورینا و آلیس و ادیث – سه دختری که به ترتیب سیزده،‌ ده و هشت سال داشتند – را در یک پیاده روی هشت کیلومتری همراهی می‌کردم.</p><p dir="rtl" style="font-size: 1.1em; margin: 0px 0px 20px; line-height: 32px; color: rgb(0, 0, 0); text-align: justify; font-family: IRANSans !important;"><strong>نمی‌شد در سکوت مسیر را طی کرد.</strong></p><p dir="rtl" style="font-size: 1.1em; margin: 0px 0px 20px; line-height: 32px; color: rgb(0, 0, 0); text-align: justify; font-family: IRANSans !important;"><strong>باید حرف می‌زدیم.</strong></p><p dir="rtl" style="font-size: 1.1em; margin: 0px 0px 20px; line-height: 32px; color: rgb(0, 0, 0); text-align: justify; font-family: IRANSans !important;">در میان داستان‌های موجود در ذهنم گشتم و چیز جذابی به خاطرم نیامد.</p><p dir="rtl" style="font-size: 1.1em; margin: 0px 0px 20px; line-height: 32px; color: rgb(0, 0, 0); text-align: justify; font-family: IRANSans !important;">داستان دختر خسته‌ای به نام آلیس را تعریف کردم که در اثر بی‌دقتی، درون یک سوراخ سقوط کرد.</p><p dir="rtl" style="font-size: 1.1em; margin: 0px 0px 20px; line-height: 32px; color: rgb(0, 0, 0); text-align: justify; font-family: IRANSans !important;">سوراخی که لانه‌ی یک خرگوش بود.</p><p dir="rtl" style="font-size: 1.1em; margin: 0px 0px 20px; line-height: 32px; color: rgb(0, 0, 0); text-align: justify; font-family: IRANSans !important;">حالا توجه بچه‌ها جلب شده بود.</p><p dir="rtl" style="font-size: 1.1em; margin: 0px 0px 20px; line-height: 32px; color: rgb(0, 0, 0); text-align: justify; font-family: IRANSans !important;">انگار چنین داستانی را دوست داشتند.</p><p dir="rtl" style="font-size: 1.1em; margin: 0px 0px 20px; line-height: 32px; color: rgb(0, 0, 0); text-align: justify; font-family: IRANSans !important;"><strong>اما تنها مشکل این بود که من باقی داستان را نمی‌دانستم.</strong></p><p dir="rtl" style="font-size: 1.1em; margin: 0px 0px 20px; line-height: 32px; color: rgb(0, 0, 0); text-align: justify; font-family: IRANSans !important;">سعی کردم به سرعت، داستان را ادامه دهم.</p><p dir="rtl" style="font-size: 1.1em; margin: 0px 0px 20px; line-height: 32px; color: rgb(0, 0, 0); text-align: justify; font-family: IRANSans !important;">موجوداتی خیالی را یکی پس از دیگری خلق کردم.</p><p dir="rtl" style="font-size: 1.1em; margin: 0px 0px 20px; line-height: 32px; color: rgb(0, 0, 0); text-align: justify; font-family: IRANSans !important;">آلیس به هر کدام از آنها برمی‌خورد. حرف‌هایی رد و بدل می‌شد.</p><p dir="rtl" style="font-size: 1.1em; margin: 0px 0px 20px; line-height: 32px; color: rgb(0, 0, 0); text-align: justify; font-family: IRANSans !important;">اتفاق‌هایی می‌افتاد.</p><p dir="rtl" style="font-size: 1.1em; margin: 0px 0px 20px; line-height: 32px; color: rgb(0, 0, 0); text-align: justify; font-family: IRANSans !important;">بچه‌ها هیجان زده‌تر می‌شدند و من هم با دقت و هیجان بیشتری، داستان خیالی‌ام را ادامه می‌دادم.</p><p style="font-size: 1.1em; margin: 0px 0px 20px; line-height: 32px; color: rgb(0, 0, 0); text-align: justify; font-family: IRANSans !important;"><a href="https://motamem.org/wp-content/uploads/2014/11/alice-in-wonderland-content-strategy-motamem-org.jpg" style="color: rgb(196, 22, 28); text-decoration-line: none;"><img class="aligncenter wp-image-5881 size-full" dir="rtl" src="https://motamem.org/wp-content/uploads/2014/11/alice-in-wonderland-content-strategy-motamem-org.jpg" alt="صنعت محتوا چیست؟ استراتژی محتوا چیست؟ استراتژیست محتوا چه می‌کند؟ ماجرای لوییس کارول و آلیس در سرزمین عجایب" width="600" height="295" srcset="https://motamem.org/wp-content/uploads/2014/11/alice-in-wonderland-content-strategy-motamem-org.jpg 600w, https://motamem.org/wp-content/uploads/2014/11/alice-in-wonderland-content-strategy-motamem-org-300x147.jpg 300w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" style="max-width: 100%; height: 295px; margin-left: auto; margin-right: auto; margin-bottom: 10px; text-align: right;"></a></p><a href="https://copify.ir/%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7/" target="" title="" style=""><font size="6"><p dir="rtl" style="margin: 0px 0px 20px; line-height: 32px; color: rgb(0, 0, 0); text-align: justify; font-family: IRANSans !important;">روش های تولید محتوا&nbsp;</p><p dir="rtl" style="margin: 0px 0px 20px; line-height: 32px; color: rgb(0, 0, 0); text-align: justify; font-family: IRANSans !important;"></p></font></a><p dir="rtl" style="font-size: 1.1em; margin: 0px 0px 20px; line-height: 32px; color: rgb(0, 0, 0); text-align: justify; font-family: IRANSans !important;"><span style="font-size: 1.1em;">حالا کمی تا مقصد باقی مانده بود و هر چه می‌توانستم گفته بودم.</span></p><p dir="rtl" style="font-size: 1.1em; margin: 0px 0px 20px; line-height: 32px; color: rgb(0, 0, 0); text-align: justify; font-family: IRANSans !important;">از هر جمله و خاطره و تصویری که به ذهنم می‌رسید استفاده کرده بودم.</p><p dir="rtl" style="font-size: 1.1em; margin: 0px 0px 20px; line-height: 32px; color: rgb(0, 0, 0); text-align: justify; font-family: IRANSans !important;">هنوز به مقصد نرسیده بودیم و داستان رو به پایان بود.</p><p dir="rtl" style="font-size: 1.1em; margin: 0px 0px 20px; line-height: 32px; color: rgb(0, 0, 0); text-align: justify; font-family: IRANSans !important;">بچه‌ها نمی‌دانستند. اما من می‌دانستم که اگر بخواهم،‌ با بچه‌هایی خسته و بی‌حوصله از پیاده‌روی مواجه نشوم، باید داستان به شکلی زیبا و جذاب، تا رسیدن به مقصد ادامه پیدا کند!</p><p dir="rtl" style="margin: 0px 0px 20px; line-height: 32px; color: rgb(0, 0, 0); text-align: justify; font-family: IRANSans !important;"><span style="font-size: 1.1em;">لوییس کارول،‌ بعدها همان داستانی را که ناگزیر در یک پیاده روی برای سرگرم کردن بچه‌ها بافته بود، به ناشری داد و حاصل آن رویاپردازی، یکی از معروف‌ترین داستان‌های امروز جهان است</span><font size="6">.<a href="https://copify.ir/blog/%d9%85%d8%ad%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%86%da%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%88%d8%a8/" style="font-family: IRANSans, tahoma; text-align: right;"><b style="">چگونه برای وب سایت محتوا تولید کنیم؟</b></a></font></p><p dir="rtl" style="font-size: 1.1em; margin: 0px 0px 20px; line-height: 32px; color: rgb(0, 0, 0); text-align: justify; font-family: IRANSans !important;">شاید اگر امروز لوییس کارول زنده بود، بر خلاف آن زمان،‌ خودش را نه عکاس می‌نامید. نه ریاضیدان و نه نویسنده. شاید خودش را یک<a href="https://motamem.org/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88/" target="" title="">&nbsp;<strong>تولیدکننده‌ محتوا</strong></a>&nbsp;می‌نامید.</p><p dir="rtl" style="font-size: 1.1em; margin: 0px 0px 20px; line-height: 32px; color: rgb(0, 0, 0); text-align: justify; font-family: IRANSans !important;">مسائلی که او در آن روند چند کیلومتری با آن درگیر بود، امروز هم وجود دارند. اما هر کدام، نام‌های تازه‌ای گرفته‌اند.</p><p dir="rtl" style="font-size: 1.1em; margin: 0px 0px 20px; line-height: 32px; color: rgb(0, 0, 0); text-align: justify; font-family: IRANSans !important;">مهم نیست شما، تولیدکننده یک خودرو باشید یا سازنده یک فیلم. مهم نیست شما برای تثبیت برند یک سازمان یا یک محصول تلاش می‌کنید یا علاقمند به توسعه برند شخصی خود هستید.</p></div></div> text/html 2017-09-26T21:41:53+01:00 pcaras.mihanblog.com علی خانی نژاد روش های تولیدمحتوا http://pcaras.mihanblog.com/post/979 <div class="media-body" style="margin: 0px; padding: 0px; direction: rtl; font-family: Tahoma; list-style: none; overflow: hidden; zoom: 1; color: rgb(97, 97, 97);"><header style=""><h1 itemprop="headline" class="h3 top0 bottom1" style="font-size: 22px; margin: 0px 0px 11px; padding: 0px; direction: rtl; font-family: BYekan; list-style: none; color: rgb(1, 170, 199); line-height: 22px; text-align: justify;">تولید محتوا چیست؟ 25 روش برای تولید محتوا مبتنی بر سئو</h1><h2 itemprop="alternativeHeadline" class="h2 top0 bottom1" style="margin: 0px 0px 11px; padding: 0px; direction: rtl; font-family: byekan; list-style: none; color: rgb(34, 34, 34);"><a href="https://copify.ir/blog/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A6%D9%88-%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%9F/" target="" title="" style="font-family: Tahoma;"><font size="6">تولید محتوا چیست؟</font></a></h2><h2 itemprop="alternativeHeadline" class="h2 top0 bottom1" style="font-size: 14px; margin: 0px 0px 11px; padding: 0px; direction: rtl; font-family: byekan; list-style: none; color: rgb(34, 34, 34);">&nbsp;راهکارهای مناسب و 25 روش جهت تولید محتوای با کیفیت جهت افزایش بازدید سایت و تحول در فروش و کسب و کار در این مطلب آورده شده است.</h2><p class="bottom1 small" style="font-size: 11px; margin: 0px 0px 11px; padding: 0px; direction: rtl; list-style: none; color: rgb(116, 116, 116);"><br></p></header></div><div class="article articleBody" itemprop="articleBody" style="margin: 0px; padding: 0px; direction: rtl; font-family: Tahoma; list-style: none; text-align: justify; color: rgb(34, 34, 34); line-height: 19.5px;"><p class="center" style="font-size: 13px; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; direction: rtl; list-style: none; text-align: center;"><img src="http://seokar.com/storage/news/what-is-content.jpg" alt="تولید محتوا چیست؟" title="تولید محتوا چیست؟" style="border: 0px;"></p><p style="font-size: 13px; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; direction: rtl; list-style: none;"><b>تولید محتوا چیست؟&nbsp;</b>امروزه تاکید بیشتر&nbsp;<font color="#01aac7">سئو</font>&nbsp;بر تولید محتوا با کیفیت است. تولید محتوای با کیفیت باعث می شود که رتبه وبسایت شما به طور چشمگیری افزایش پیدا کند. برای همین اکثر مدیران وبسایت ها یکی از بخش های خود را به&nbsp;<font color="#01aac7">تولید محتوا</font>اختصاص داده اند و سعی می کنند که بلاگ نویسان با تجربه ای را در این زمینه استخدام کنند.</p><p style="font-size: 13px; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; direction: rtl; list-style: none;">یکی از مشکلات اصلی این بلاگ نویسان، ایجاد محتوای مناسب با کسب و کار می باشد. اینکه چگونه محتوایی را تولید کنند که مناسب با مخاطبان وبسایت باشد و پیدا کردن یک منبع معتبر کاملا سخت است.</p><p style="font-size: 13px; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; direction: rtl; list-style: none;">ما در این مقاله سئو میخواهیم در خصوص راهکار همین مشکل با شما صحبت کنیم.اینکه شما چگونه یک محتوای مناسب تولید کنید و چه مواردی برای آن نیاز دارید. پس با&nbsp;<font color="#01aac7">سئوکار</font>&nbsp;باشید.</p><p style="margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; direction: rtl; list-style: none;"><font size="6"><a href="https://copify.ir/blog/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A6%D9%88/" target="" title="" style="">تولید محتوای سئو</a></font></p><p style="margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; direction: rtl; list-style: none;"><span style="font-size: 19px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: sregular; background-color: rgb(248, 248, 248);">&nbsp;یعنی نوشتن محتوایی مفید، قانع کننده و ارزشمند که کلیدواژه خاصی را نشانه می گیرد. بنابرین مردم آن را در پلتفورم های شبکه های اجتماعی پخش می کنند. این باعث می شود اعتبار و مرتبط بودن محتوای شما بالا برود و رتبه ی کلیدواژه معرفی شده به گوگل بالاتر برود. وقتی شما چیزی را بصورت وافر به گوگل معرفی می کنید گوگل آن را مرتبط تشخیص می دهد و شما به یک نتیجه خوب در تولید محتوای سئو می رسید.</span></p><h3 style="font-size: 15px; margin: 10px 0px 5px; padding: 0px; direction: rtl; font-family: byekan; list-style: none; line-height: 20px;">داشتن ایده برای تولید محتوا</h3><p style="font-size: 13px; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; direction: rtl; list-style: none;">اولین قدم ایجاد ایده&nbsp;<b>تولید محتوا</b>&nbsp;می باشد. شما اول باید موضوع وب سایت و مقالات خود را تعیین کرده و بعد براساس آنها شروع به تولید ایده و یک موضوع جدید کنید. یک دفترچه در کنار خود داشته باشید و موضوعات مرتبط را بنویسید و بهترین موضوع را انتخاب کنید.&nbsp;</p><h3 style="font-size: 15px; margin: 10px 0px 5px; padding: 0px; direction: rtl; font-family: byekan; list-style: none; line-height: 20px;">لیست کلمات کلیدی را تهیه کنید</h3><p class="center" style="font-size: 13px; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; direction: rtl; list-style: none; text-align: center;"><img src="http://seokar.com/storage/news/content-keyword.jpg" alt="تولید محتوا" title="تولید محتوا" style="border: 0px;"></p><p style="font-size: 13px; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; direction: rtl; list-style: none;">یکی از دلایل فنی که شما به تولید محتوا میپردازید، به کار بردن کلمات کلیدی داخل وبسایتتان میباشد. لیست&nbsp;<font color="#01aac7">کلمات کلیدی</font>&nbsp;که میخواهید برروی آنها برنامه ریزی کنید را بنویسید و شروع به نوشتن کنید.برای اینکار میتوانید از ابزارهای سئو برای تولید محتوا استفاده کرده و کلمات و عبارت مرتبط که بیشترین جستجو را دارند را بیابید.&nbsp;</p><h3 style="font-size: 15px; margin: 10px 0px 5px; padding: 0px; direction: rtl; font-family: byekan; list-style: none; line-height: 20px;">از ابزارهای تولید کننده عبارت مرتبط با کلمات کلیدی استفاده کنید</h3><p class="center" style="font-size: 13px; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; direction: rtl; list-style: none; text-align: center;"><img src="http://seokar.com/storage/news/ubersuggest.jpg" alt="ابزار تولید محتوا" title="ابزار تولید محتوا" style="border: 0px;"></p><p style="font-size: 13px; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; direction: rtl; list-style: none;">غیر از گوگل، ابزارهای بسیاری وجود دارند که با توجه به کلمه کلیدی ، عبارت مورد نظر را تولید میکنند. یکی از ابزارها و وبسایتها ubersuggest است که بهترین عبارتهای که دارای بیشترین میزان جستجو هستند را به شما نشان میدهد.</p><h3 style="font-size: 15px; margin: 10px 0px 5px; padding: 0px; direction: rtl; font-family: byekan; list-style: none; line-height: 20px;">نوشتن عنوان در تولید محتوای گیرا و جذاب</h3><p style="font-size: 13px; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; direction: rtl; list-style: none;">متسفانه یکی از بزرگترین اشتباهاتی که افراد تازه در نوشتن محتوای خود می کنند، عنوان محتوای خود را دست کم میگیرند یا یک عنوان کلی می نویسیند مانند " روشهای افزایش بازدید وبسایت " این عنوان علاوه براینکه تکراری می باشد مخاطبان کمتری به خود می گیرد. عنوان مهمترین بخش است زیرا درعنوان می توانید کلمات کلیدی و یا عبارتهای مهم را به طور هوشمندانه به کار ببرید و از همه مهمتر اینکه این عنوان محتوای شماست که کاربر را جذب می کند پس در نوشتن آن دقت بسیاری کنید.</p><h3 style="font-size: 15px; margin: 10px 0px 5px; padding: 0px; direction: rtl; font-family: byekan; list-style: none; line-height: 20px;">محتوای وبسایتهای رقیب خود را چک کنید</h3><p style="font-size: 13px; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; direction: rtl; list-style: none;">قبل از&nbsp;<u>تولید محتوا</u>، مقالات وبسایتهای رقیب را بررسی کرده و سعی کنید که کاستی هایی که در تولید محتوا آنها وجود دارد را در بخش محتوای وبسایت خود رفع کنید اگر هم اصلا درحوزه کاری شما مقاله خوبی وجود ندارد، این کاملا به نفع شماست و لازم نیست که تلاش زیادی برای بالا آمدن وبسایت خود بکنید.</p><h3 style="font-size: 15px; margin: 10px 0px 5px; padding: 0px; direction: rtl; font-family: byekan; list-style: none; line-height: 20px;">نیاز کاربر در تولید محتوا را در نظر بگیرید</h3><p style="font-size: 13px; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; direction: rtl; list-style: none;">مخاطب اصلی محتوای وبسایت شما، کاربرانتان می باشند پس باید محتوایی تولید کنید که نیاز های آنها، مسائل روزانه و تمامی ویژگی هایی که به دنبال هستند را مورد پوشش قرار دهد. کاربران، ساعت هایی زیادی را دراینترنت تلف می کنند تا بتوانند مطلب مورد نیاز خود را پیدا کنند، اگر شما بتواند نیازهای اصلی آنها را از طریق تولید محتوا مورد پوشش قرار دهید، میتوانید به یک منبع معتبر تبدیل شوید.</p><a href="https://plus.google.com/111165353742002814533/posts/RoA6mXbEadY" target="" title=""><p style="margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; direction: rtl; list-style: none;"><font size="6">تولید محتوا</font></p><h3 style="font-size: 15px; margin: 10px 0px 5px; padding: 0px; direction: rtl; font-family: byekan; list-style: none; line-height: 20px;"></h3></a><p style="margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; direction: rtl; list-style: none;"><span style="font-family: byekan; font-size: 15px;">به موضوع اصلی سطحی نپردازید</span></p><p style="font-size: 13px; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; direction: rtl; list-style: none;">یکی از مشکلات اصلی اکثر مقالات وبسایتها این است که مطالب کاملا تیتروار و بدون بیان جزییات مطرح می شود.اگر شما به مساله تخصصی می پردازید، باید سعی کنید تمامی اطلاعات و مسائل جز آن را بیان کنید. جزیی پرداختن به موضوع اصلی باعث تمایز وبسایت شما با دیگران می شود.</p><h3 style="font-size: 15px; margin: 10px 0px 5px; padding: 0px; direction: rtl; font-family: byekan; list-style: none; line-height: 20px;">در چند مقاله متفاوت به بررسی موضوع بپردازید</h3><p style="font-size: 13px; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; direction: rtl; list-style: none;">گاهی بعضی از موضوعات هستند که چند جنبه برای توضیح دارند اما با یک موضوع یکسان. برای مثال همین مقاله که برای شما نوشتیم. روش های تولید محتوا فراوانی با جنبه های مختلفی وجود دارد. شما می توانید در هر مقاله، روش ها و ایده های مختلف را توضیح دهید. البته این نکته را در نظر بگیرید که ایده های شما باید دارای جنبه های مختلفی باشند نه اینکه دنباله هم باشند.</p><h3 style="font-size: 15px; margin: 10px 0px 5px; padding: 0px; direction: rtl; font-family: byekan; list-style: none; line-height: 20px;">مخالف بقیه بنویسید</h3><p style="font-size: 13px; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; direction: rtl; list-style: none;">اجازه بدهید که با یک مثال این مورد را بیان کنیم. شما به عنوان یک بازاریاب محتوا نقش مفید شبکه های اجتماعی را م یدانید و آن را یک نیاز ضروری می دانید و همه در این خصوص دارای نظر یکسان با شما هستند اما شما ایندفعه به جای خوبی شبکه های اجتماعی برای بازاریابی محتوا، ضررهای آن را بنویسید. این نوع مقالات نشان میدهد که شما به نکاتی توجه میکنید که دیگران توجهی نمی کنند و باعث تمایز شما با دیگران می شود. به اینها در دنیای&nbsp;<i>تولید محتوا</i>&nbsp;میگویند " تکنیک خوانده شدن مقاله "</p><h3 style="font-size: 15px; margin: 10px 0px 5px; padding: 0px; direction: rtl; font-family: byekan; list-style: none; line-height: 20px;">یک لیست از مقالات تولیدی خود داشته باشید</h3><p style="font-size: 13px; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; direction: rtl; list-style: none;">یک لیست کامل از تمامی مقالات تولیدی وب سایت خود تهیه کنید. مزیت اینکار این می باشد که شما به راحتی میتوانید نسبت به موضوع اصلی وبسایت خود، به بقیه بخش ها بک لینک بدهید.</p><h3 style="font-size: 15px; margin: 10px 0px 5px; padding: 0px; direction: rtl; font-family: byekan; list-style: none; line-height: 20px;">بهترین مقالات تولیدی دیگر وب سایت را قرار دهید</h3><p style="font-size: 13px; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; direction: rtl; list-style: none;">همیشه هستند افراد متخصصی که برای دیگر وبسایتها می نویسند. شما باید این افراد را پیدا کنید و مقالات آنها را در وبسایت خود قرار دهید. منظور ما کپی کردن نیست بلکه به شیوه و نگارشی متفاوت محتوای آنها را با ذکر منبع در بخش مقالات خود قرار دهید. البته بهتر این تکنیک را هفتگی یا ماهانه انجام دهید. این کار باعث می شود که سایت های رقیب شما اقدامی مشابه شما انجام داده و که باعث لینکدهی به سایت شما می شود.</p><h3 style="font-size: 15px; margin: 10px 0px 5px; padding: 0px; direction: rtl; font-family: byekan; list-style: none; line-height: 20px;">مقالات آموزشی تولید کنید</h3><p class="center" style="font-size: 13px; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; direction: rtl; list-style: none; text-align: center;"><img src="http://seokar.com/storage/news/grow-traffic.png" alt="افزایش ترافیک با تولید محتوا" title="افزایش ترافیک با تولید محتوا" style="border: 0px;"></p><p style="font-size: 13px; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; direction: rtl; list-style: none;">همیشه مردم دنبال جواب سوال "چگونه " هستند پس باید در تولید محتوای خود بتوانید به اینگونه سوالات پاسخ دهید. خیلی از کاربران هستند که دارای ایده های آموزشی می باشند، شما می توانید با کمک آنها یک مقاله آموزشی تولید کنید و همچنین به آنها کمک کرده اید که مطلب و محتوای آنها در اینترنت نشان داده شود. یک مزیت این روش این است که نویسندگان محتوای شرکت شما، در رزومه کاری خود اسم شرکت و وبسایت شما آورده که کمک به برندسازی شما نیز میکند.</p><h3 style="font-size: 15px; margin: 10px 0px 5px; padding: 0px; direction: rtl; font-family: byekan; list-style: none; line-height: 20px;">تمامی رازها و افسانه های کسب وکار خود را بیان کنید</h3><p style="font-size: 13px; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; direction: rtl; list-style: none;">هر کسب و کاری برای خود دارای رازها و افسانه های زیادی است که گاهی این مسائل باعث اشتباه کاربر و اطلاع نادرست به آنها می شود. شما باید تمامی این رازها و شایعات &nbsp;را بیان کنید و بیان و دلیل های کافی آنها را رد یا اثبات کنید.</p><h3 style="font-size: 15px; margin: 10px 0px 5px; padding: 0px; direction: rtl; font-family: byekan; list-style: none; line-height: 20px;">فرمت مقالات خود را در تولید محتوا بروز کنید</h3><p style="font-size: 13px; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; direction: rtl; list-style: none;">همیشه راه های جدید تولید محتوا ایجاد می شود. شما باید به عنوان یک بازاریاب محتوا، اطلاعات خود را در این زمینه به روز کنید. بهترین نقطه شروع هم مقالات قدیمی و بازنشر مجدد آنها است البته به طوری که لینک آدرس عوض نشود یا موضوع اصلی مقاله تغییر نکند. امروزه تولید اینفوگرافیک یا عکس بیشترین تاثیر را برمخاطب دارد، همچنین نوع فونت هایی هم که استفاده می شود بر میزان خوانایی تاثیر بسزایی دارد پس باید دراین خصوص اطلاعات خود را بروز کنید و از تکنیک های فرمتی جدید استفاده کنید.</p><h3 style="margin: 10px 0px 5px; padding: 0px; direction: rtl; font-family: byekan; list-style: none; line-height: 20px;"><a href="https://copify.ir/blog/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A6%D9%88/" target="" title="" style="font-family: Tahoma; font-size: 11px;"><font size="6">سئو</font></a><span style="font-size: 15px;">مکانیکی</span></h3><p style="font-size: 13px; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; direction: rtl; list-style: none;">هنگامی که تولید محتوای شما تمام شد، کار و وظیفه اصلی شما شروع می شود. محتوای خود را براساس سئو بنوسید. یعنی تمامی تکنیک ها مانند به کاربردن کلمات کلیدی، عنوان ها و چگالی را براساس آخرین الگوریتم سئو رعایت کنید.</p><h3 style="font-size: 15px; margin: 10px 0px 5px; padding: 0px; direction: rtl; font-family: byekan; list-style: none; line-height: 20px;">نکات نگارشی را در تولید محتوا به درستی رعایت کنید</h3><p style="font-size: 13px; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; direction: rtl; list-style: none;">یکی از نکات پایه و اولیه ای که باید قبل از انتشار مطلب به آن توجه ویژه نمود، نکات نگارشی است. به کار بردن صحیح این نکات مانند ویرگول، کاما و نقطه &nbsp;وغیره از اهمیت ویژه ای در تولید محتوا برخوردار است. به کار بردن اشتباهی هرکدام از این قواعد، باعث کج فهمی مطلب توسط خواننده می شود و تمامی زحمات شما را هدر می دهد.</p><h3 style="font-size: 15px; margin: 10px 0px 5px; padding: 0px; direction: rtl; font-family: byekan; list-style: none; line-height: 20px;">مطالب طولانی بنویسید</h3><p style="font-size: 13px; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; direction: rtl; list-style: none;">اندازه یک محتوای استاندارد برای وبسایت، بین 2 تا 3 هزار کلمه می باشد. حداقل تعداد کلمه ای که میتوانید به کار ببرید 500 کلمه است.اگر مطلب شما کمتر از 500 کلمه باشد، از نظر گوگل ممکن است جریمه شوید چون اصلا بلاگ در نظر گرفته نمی شود و اگر بیشتر از 4 هزارکلمه باشد، بهتر است آن را در دو مقاله تقسیم کنید.</p><h3 style="font-size: 15px; margin: 10px 0px 5px; padding: 0px; direction: rtl; font-family: byekan; list-style: none; line-height: 20px;">متا تگ ها عنوان &nbsp;را جدی بگیرید</h3><p style="font-size: 13px; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; direction: rtl; list-style: none;">اولین قسمتی که توسط گوگل خوانده می شود، متا تگ عنوان می باشد. پس باید مناسب با متن بنویسید چون اگر گوگل متوجه شود که عنوان شما هیچ ارتباطی با محتوای شما ندارد، وبسایت شما را جریمه خواهد کرد.&nbsp;</p><h3 style="font-size: 15px; margin: 10px 0px 5px; padding: 0px; direction: rtl; font-family: byekan; list-style: none; line-height: 20px;">متا تگ توضیحات را فراموش نکنید</h3><p style="font-size: 13px; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; direction: rtl; list-style: none;">این متاتگ هم مانند عنوان از اهمیت ویژه ای برخوردار است و به بهینه سازی رتبه وبسایت شما کمک بسیاری می کند. وقتی که وبسایت شما توسط موتور جستجو در صفحه نشان داده می شود، توضیحات شما، زیر عنوان سایت شما نشان داده می شود. گوگل یکی از متاتگهایی را مورد بررسی قرار می دهد، همین متا تگ توضیحات می باشد. در مقاله های کمتر از 500 کلمه نوشتن این متاتگ الزامی است اما در اکثر مقالات اگر هم ننوشتید، خود گوگل متوجه می شود و به نوعی تولید می کند.</p><h3 style="font-size: 15px; margin: 10px 0px 5px; padding: 0px; direction: rtl; font-family: byekan; list-style: none; line-height: 20px;">کلمات کلیدی را به درستی استفاده کنید</h3><p style="font-size: 13px; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; direction: rtl; list-style: none;">هیچ موردی مانند کلمات کلیدی، نمی تواند رتبه وبسایت شما را خراب کند. متسفانه اکثر تولیدکنندگان محتوا فکر می کنند هر چه بیشتر کلمه کلیدی را استفاده کنند، شانس نشان دادن مقاله آنها بیشتر است. براساس چگالی کلمات کلیدی، متوسط استفاده هر کلمه، 2 الی 3 درصد کل کلمات در یک مقاله می باشد.</p><h3 style="font-size: 15px; margin: 10px 0px 5px; padding: 0px; direction: rtl; font-family: byekan; list-style: none; line-height: 20px;">از تکنیک های کلاه سیاهی در تولید محتوا اصلا استفاده نکنید</h3><p style="font-size: 13px; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; direction: rtl; list-style: none;">گوگل اصلا تکنیک های کلاه سیاهی را دوست ندارد و سریعا متوجه شده و هر وبسایتی را که از این تکنیک ها استفاده کرده باشد مورد جریمه گوگل قرار می گیرد.</p><h3 style="font-size: 15px; margin: 10px 0px 5px; padding: 0px; direction: rtl; font-family: byekan; list-style: none; line-height: 20px;">ایجاد لینک های داخلی بین صفحات وب سایت</h3><p style="font-size: 13px; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; direction: rtl; list-style: none;">شما زمانی که یک صفحه ای را ایجاد می کنید، بعد از مدتی توسط گوگل ایندکس می شود. اگر این صفحه بعدا خوانده نشود، رتبه ای که وبسایت شما توسط این صفحه بدست آورده است، کم کم از بین میرود پس شما باید با استفاده از تکنیکهایی مجدد این صفحه را به گوگل نشان دهید و بهترین تکنیک ایجاد لینک های داخلی بین صفحات است مخصوصا بین مقاله های مختلف.</p><h3 style="font-size: 15px; margin: 10px 0px 5px; padding: 0px; direction: rtl; font-family: byekan; list-style: none; line-height: 20px;">معرفی منبع و لینک به آن</h3><p style="font-size: 13px; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; direction: rtl; list-style: none;">اگر مقاله خود را وبسایتی دیگر رونوشت کرده اید، بهتراست منبع آن را ذکر کنید و لینک به منبع آن را قرار دهید تا توسط گوگل جریمه نشوید و اینکه کاربر به شما اطمینان میکند که محتوای تولیدی شما دارای اعتبار می باشد.</p><h3 style="font-size: 15px; margin: 10px 0px 5px; padding: 0px; direction: rtl; font-family: byekan; list-style: none; line-height: 20px;">شکل و زیرعنوان را فراموش نکنید</h3><p style="font-size: 13px; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; direction: rtl; list-style: none;">در تولید محتوا باید به چند نکته دقت داشته باشید : اول اینکه نوشتن متن خالی باعث اذیت شدن کاربر می شود و میتوان گفت که اصلا متن شما به هیچ وجه خوانده نمی شود. باید سعی کنید متن خود را بشکنید و برای هر قسمت یک زیرعنوان جداگانه و عکس به کار ببرید چون باعث بهتر خوانده شدن متن می گردد و کاربر متن شما بهتر درک میکند.</p><h3 style="font-size: 15px; margin: 10px 0px 5px; padding: 0px; direction: rtl; font-family: byekan; list-style: none; line-height: 20px;">محتوای شما باید در گوشی موبایل به درستی نشان داده شود</h3><p class="center" style="font-size: 13px; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; direction: rtl; list-style: none; text-align: center;"><img src="http://seokar.com/storage/news/mobile-friendly.jpg" alt="تولید محتوا و مشاهده در موبایل" title="تولید محتوا و مشاهده در موبایل" style="border: 0px;"></p><p style="font-size: 13px; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; direction: rtl; list-style: none;">امروزه اکثرا کاربران از طریق گوشی موبایل خود به اینترنت متصل می شوند پس محتوای شما باید به خوبی در گوشی ها نمایش داده شود. مهمترین بخش اندازه قلم متن می باشد.</p><a href="https://copify.ir/%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7/" target="" title=""><p style="margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; direction: rtl; list-style: none;"><font size="6">روش های تولیدمحتوا</font></p><h3 style="font-size: 15px; margin: 10px 0px 5px; padding: 0px; direction: rtl; font-family: byekan; list-style: none; line-height: 20px;"></h3></a><p style="margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; direction: rtl; list-style: none;"><span style="font-family: byekan; font-size: 15px;">خود را معرفی کنید</span></p><p style="font-size: 13px; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; direction: rtl; list-style: none;">برای کاربری که برای بار اول مقاله شما را می خواند، خیلی مهمه که بداند شما کی هستید؟ بهتر است در بخشی از مقاله، شرکت و خدمات خود را معرفی کنید مثلا می توانید برای مثال از شرکت خود استفاده کنید و تجربیات خود را قرار دهید، چون هم مثال را برای کاربر ملموس تر کرده اید و همچنین خود را معرفی کرده اید.</p><h3 style="font-size: 15px; margin: 10px 0px 5px; padding: 0px; direction: rtl; font-family: byekan; list-style: none; line-height: 20px;">مقالات مرتبط را بخش بندی کنید</h3><p style="font-size: 13px; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; direction: rtl; list-style: none;">یکی از استراتژی های تولید محتوا این است که هر محتوا و مقاله ای که ایجاد می شود، در یک بخش قرار گیرد چون هم کاربر میتواند با توجه به علاقه خود وارد بخش مربوطه شود و هم لینک دهی داخلی آن آسان تر است.</p></div> text/html 2017-09-23T20:41:41+01:00 pcaras.mihanblog.com علی خانی نژاد تولید محتوا چیست؟ http://pcaras.mihanblog.com/post/976 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: normal; color: rgb(99, 86, 95); font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif; border: 1pt none windowtext; padding: 0in;">تولید محتوا</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif;">با کیفیت امروزه امر مهم و تاکید شده در موضوع سئو است. تولید محتوای با کیفیت باعث می شود که رتبه وبسایت شما به طور چشمگیری افزایش پیدا کند. برای همین اکثر مدیران وبسایت ها یکی از بخش های خود را به تولید محتوا اختصاص داده اند و سعی می کنند که وبلاگ نویسان با تجربه ای را در این زمینه استخدام کنند. اما واقعا تولید محتوا چیست؟ یک محتوای خوب و با کیفیت چه ویژگی هایی دارد؟ سایت آسمونی در این</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;foa&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif;">اطلاعات بسیار مفید و کاربردی در زمینه تولید محتوا و ویژگی های یک محتوای خوب را برای شما عزیزان تهیه کرده است که در ادامه می خوانید</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: normal; color: rgb(99, 86, 95); font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; margin-bottom: 15pt; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif;">تولید محتوا دو اصل اساسی دارد که دانستن آن به درک مفهوم محتوا کمک شایانی می کند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: normal; color: rgb(99, 86, 95); font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; margin: 0in 0in 0.0001pt 11.25pt; text-align: justify; text-indent: -0.25in; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif;">1.<span style="font-variant-numeric: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span dir="RTL"></span><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif; border: 1pt none windowtext; padding: 0in;">کپی نباشد</span></b><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: normal; color: rgb(99, 86, 95); font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; margin: 0in 0in 0.0001pt 11.25pt; text-align: justify; text-indent: -0.25in; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif;">2.<span style="font-variant-numeric: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span dir="RTL"></span><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif; border: 1pt none windowtext; padding: 0in;">حاوی مطالب (علمی ، فنی و…) معتبر وصحیح باشد</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif; border: 1pt none windowtext; padding: 0in;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></b><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: normal; color: rgb(99, 86, 95); font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; margin-bottom: 15pt; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif;">هر محتوایی اعم ازمتن، تصویر،فیلم ،صوت و… که به منظور انتقال مفاهیم در یک وب سایت قرار می گیرد و یا به اصطلاح علمی آپلود می شود محتوا نام دارد فرایندی که به تولید این محتوا می انجامد تولید محتوا می گویند. تولید محتوایی که مرتبط با اهداف سایت بوده و از نظر مخاطب ارزش مطالعه را داشته باشد مهمترین هدف یک سایت است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: normal; color: rgb(99, 86, 95); font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif;"><a href="https://copify.ir/blog/تولیدمحتوا-برای-سئو/" style="color: rgb(255, 51, 153); border: 0px;"><span dir="LTR" style="color: windowtext;"><o:p></o:p></span></a></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: normal; color: rgb(99, 86, 95); font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif; border: 1pt none windowtext; padding: 0in;"><a href="https://copify.ir/blog/تولیدمحتوا-برای-سئو/" style="color: rgb(255, 51, 153); border: 0px;"><span style="color: windowtext; text-decoration-line: none;">تولید محتوا چیست؟</span><span lang="EN-US" dir="LTR" style="color: windowtext; border: none; font-weight: normal; text-decoration-line: none;"><o:p></o:p></span></a></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: normal; color: rgb(99, 86, 95); font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: normal; color: rgb(99, 86, 95); font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; margin-bottom: 15pt; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif;">تولید محتوای مرتبط و ارزشمند کار آسانی نیست و زمان و هزینه زیادی را می طلبد. اما از یاد نبرید که یک محتوای خوب منجر به این خواهد شد که مخاطب لحظه ای توقف کند ، بخواند ، فکر کند و … به شکلی متفاوت رفتار کند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: normal; color: rgb(99, 86, 95); font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; margin-bottom: 15pt; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif;">کارشناس تولید محتوا چیزی بسیار بیشتر از تنها یک وارد کننده اطلاعات است! حتی ممکن است کارشناس تولید محتوا، خود ورود اطلاعات به وبسایت را نیز برعهده نداشته باشد. در تولید محتوا باید یک نکته اساسی را مد نظر داشته باشید مخاطب همه چیز است و برای اوست که شما مشغول تولید محتوای سایت هستید. بنابراین تمایلات، سلایق، نظرها و برآوردن نیازهای او اولویت اصلی متخصصان تولید محتوا است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: normal; color: rgb(99, 86, 95); font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; margin-bottom: 15pt; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif; background: rgb(248, 248, 248);">مروزه در کسب وکار های مدرن، وبسایت ها، فروشگاه یا دفتر مجازی آن کسب وکار است. چرا که اطلاعات اصلی شرکت و سازمان را پوشش می دهند. وبسایت ها برای افزایش سود آوری و رشد شرکت نقش مهمی را ایفا می کنند. در کسب وکار جهانی نیز بعضی از شرکت ها سعی می کنند بازار بین المللی را در دست بگیرند. این شرکت ها ناگزیرند با افراد از سراسر دنیا به زبان های مختلف ارتباط &nbsp;برقرارکنند. بنابرین برای چنین شرکت هایی داشتن سایت های چندزبانه بسیار حیاتی است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif; background: rgb(248, 248, 248);"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 18pt; color: rgb(99, 86, 95); font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; background: rgb(248, 248, 248); vertical-align: baseline; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif;">امروزه در کسب وکار های مدرن، وبسایت ها، فروشگاه یا دفتر مجازی آن کسب وکار است. چرا که اطلاعات اصلی شرکت و سازمان را پوشش می دهند. وبسایت ها برای افزایش سود آوری و رشد شرکت نقش مهمی را ایفا می کنند. در کسب وکار جهانی نیز بعضی از شرکت ها سعی می کنند بازار بین المللی را در دست بگیرند. این شرکت ها ناگزیرند با افراد از سراسر دنیا به زبان های مختلف ارتباط &nbsp;برقرارکنند. بنابرین برای چنین شرکت هایی داشتن سایت های چندزبانه بسیار حیاتی است. این شرایط علاقه ی وافری در شرکت های بزرگ ایجاد کرده است و شرکت ها دوست دارند سایت هایی داشته باشند که چندین زبان پر مخاطب دنیا را پوشش دهد &nbsp;و آن را به شیوه ای جذاب به کاربران ارایه دهند. جذاب بودن کار مربوط به طراحی و کپی رایتینگ است و به عبارتی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;<a href="https://copify.ir/blog/یک-کپی-راتینگ-خوب-مکمل-یک-طراحی-خوب-است/" style="color: rgb(255, 51, 153); border: 0px;"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="color: windowtext; border: 1pt none windowtext; padding: 0in;">یک کپی رایتینگ خوب مکمل یک طراحی خوب است</span></a><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 18pt; color: rgb(99, 86, 95); font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; background: rgb(248, 248, 248); vertical-align: baseline; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif;">در دهه ی اخیر با دسترسی زیادی که مردم به اینترنت دارند و حتی قیمت رو به کاهش رایانه ها، بر تعداد افرادی که از اینترنت استفاده می کنند، افزوده است و وبسایت شرکت ها بازدید های زیادی رو تجربه می کنند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.&nbsp;<a href="https://copify.ir/طراحی-وب/" style="color: rgb(255, 51, 153); border: 0px;"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="color: windowtext; border: 1pt none windowtext; padding: 0in;">ما با طراحی وبسایت</span></a><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif;">های چندزبانه و البته با توجه به نیاز مشتری سایت هایی را طراحی می کنیم که در عین جذاب بودن استاندارد های جهانی سایت چند زبانه را دشته باشد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 18pt; color: rgb(99, 86, 95); font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; background: rgb(248, 248, 248); vertical-align: baseline; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif;">در ایران نیز گرایش به سایت های چند زبانه رو به رشد است بخصوص شرکت های دانش بنیان ایران برای حضور در بازار های جهانی به طراحی سایت با زبان انگلیسی احساس نیاز پیدا کرده اند. و محتوای سایت های خود رابه زبان انگلیسی بازنویسی می کنند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.&nbsp;<a href="https://copify.ir/" style="color: rgb(255, 51, 153); border: 0px;"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="color: windowtext; border: 1pt none windowtext; padding: 0in;">کپی فای</span></a><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif;">نیز این پتانسیل را در خود دیده است و در راستای اقتصاد مقاومتی تلاش می کند حضور ایران را در بازار های جهانی تحقق بخشد در ادامه مقاله به بخشی از اقدامات این مجموعه در کمک به شرکت های دانش بنیان ایرانی اشاره خواهیم کرد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: normal; color: rgb(99, 86, 95); font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif;">بسیاری نهاد ها و سازمان ها این اصل اساسی را نادیده گرفته و اهمیت آن را درک نمی کنند شیوه مرسوم در این سازمان ها تولید محتوای خود ساخته (من درآوردی) در جهت تعریف و تمجید از عملکرد خودشان است که براساس ضرب المثل اصیل ایرانی که کسی نمی گوید ماست من ترش است اجرایی می شود اما این دسته از سازمان ها انقدر در تعریف و تمجید از خودشان و محصولاتشان زیاده روی و غلو می کنند که مخاطب نه تنها از سایت فراری می شود بلکه از خرید محصولات این شرکت منصرف شده و در خصوص اعتبار این مجموعه با تردید مواجه می شود</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<a href="http://cdn.asemooni.com/2016/10/content.jpg" style="color: rgb(255, 51, 153); border: 0px;"><b><span style="color: windowtext; border: 1pt none windowtext; padding: 0in;"><br></span></b></a></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif;">تولید و انتشار محتوا های خود ساخته (من درآوردی)، باعث انحراف مخاطبان شما گردیده و نسبت به شما بدبین می شود. خیلی از سازمان ها به این موضوع پی برده اند،‌ اما بعضی ها هنوز دنبال چارت سازمانی و محتوا های از رده خارج، برای ارضای تمایلات شخصی و درون سازمانی خودشان یا مدیران ارشدشان هستند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: normal; color: rgb(99, 86, 95); font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; margin-bottom: 15pt; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif;">محتوای خوب با مخاطب ارتباط برقرار کرده به نحوی که مخاطب احساس می کند با شخص او صحبت می کند تعامل برقرار کرده و به مخاطب ارزش می دهد به نحوی که مخاطب به متن و نگارنده اعتماد کرده و از مشاوره و نظراتش استفاده می کند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: normal; color: rgb(99, 86, 95); font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; margin-bottom: 15pt; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif;">محتوایی دارای این مشخصات است که ساده نگاشته شده باشد و حجم معقولی داشته باشد از هر نوع تعریف و تملق گل درشت !عاری بوده ودارای مشاوره و تجربیات کاربردی برای مخاطب باشد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: normal; color: rgb(99, 86, 95); font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; margin-bottom: 15pt; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif;">صحبت کردن در مورد این اصول خیلی راحت است اما اجرای علمی آن کاربسیار دشواری است که نیاز به تخصص و صرف زمان وهزینه دارد. این درحالیست که متاسفانه بسیاری مجموعه ها بدون در نظر گرفتن این تخصص تولید محتوای سایتشان را به کسانی می سپارند که در شرکت مشغله کمتری دارند و وقتشان آزاد است. حال آنکه به روزکردن سایتی که هیچ بازدید کننده ای ندارد چه نفعی برای یک شرکت یا سازمان می تواند داشته باشد؟</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: normal; color: rgb(99, 86, 95); font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><a href="http://cdn.asemooni.com/2016/10/content1.jpg" style="color: rgb(255, 51, 153); border: 0px;"><b><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif; color: windowtext; border: 1pt none windowtext; padding: 0in; text-decoration-line: none;"><img border="0" width="600" height="400" src="file:///C:/Users/ALIKHA~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.jpg" alt="content1 تولید محتوا چیست و محتوای خوب چه شاخص هایی دارد؟" v:shapes="Picture_x0020_1" style="padding: 0px; margin: 0px; border: none; text-align: center; max-width: 455px;"></span></b></a><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: normal; color: rgb(99, 86, 95); font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif;"><a href="http://www.asemooni.com/business/webdesign/content" style="color: rgb(255, 51, 153); border: 0px;"><span dir="LTR" style="color: windowtext;"><o:p></o:p></span></a></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: normal; color: rgb(99, 86, 95); font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif; border: 1pt none windowtext; padding: 0in;"><a href="http://www.asemooni.com/business/webdesign/content" style="color: rgb(255, 51, 153); border: 0px;"><span style="color: windowtext; text-decoration-line: none;">محتوای سایت خوب چه مشخصاتی دارد؟</span><span lang="EN-US" dir="LTR" style="color: windowtext; border: none; font-weight: normal; text-decoration-line: none;"><o:p></o:p></span></a></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: normal; color: rgb(99, 86, 95); font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: normal; color: rgb(99, 86, 95); font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; margin-bottom: 15pt; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif;">محتوای خوب و مناسب قطعا مشاهده کنندگان زیادی دارد، در نتایج جستجوهای گوگل در رتبه بالایی حضور دارد، کامنت و اظهار نظر در خصوص آن زیاد است و نهایتا اینکه مخاطب به خواندن متن تا انتها ترغیب شده و از آن لذت می برد و برای مطالعه متن تا انتها احساس نیاز می کند. اما 4 مشخصه اصلی یک محتوای خوب عبارت اند از</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;:<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: normal; color: rgb(99, 86, 95); font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; margin: 0in 0in 3.75pt 11.25pt; text-align: justify; text-indent: -0.25in; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif;">1.<span style="font-variant-numeric: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif;">شکل تعاملی</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: normal; color: rgb(99, 86, 95); font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; margin-bottom: 15pt; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif;">یک محتوای مناسب و خوب دارای شکلی تعاملی است و مخاطب نه تنها به پیگیری و مطالعه مطلب و به اصطلاح کلیک روی متن ترغیب می شود بلکه تشویق می شود متن را تا انتها دنبال کند و در بحث مشارکت نموده و اظهار نظر کند. حتی اظهار موافقت و مخالفت کردن نسبت به یک نوشته به معنای این است که متن مورد توجه مخاطب قرار گرفته و حتی انتقادات علاوه بر اینکه به مفهوم توجه مخاطب است نویسنده و گروه برنامه ریزان را درجهت تولید محتوای مفید تر و کاربردی تر هدایت می نماید</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: normal; color: rgb(99, 86, 95); font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; text-indent: 0in; margin: 0in 0in 3.75pt 11.25pt; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif;">2.<span style="font-variant-numeric: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif;">جذابیت</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: normal; color: rgb(99, 86, 95); font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; margin-bottom: 15pt; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif;">مهمترین ویژگی یک محتوای خوب جاذبه آن است که خواننده را ترغیب به مطالعه و مشاهده متن کرده و شخص مخاطب پس از مطالعه متن احساس رضایتمندی نموده و تصور می کند چیزی به دانش و مهارت های او افزوده شده است. تعداد بازدید های هر متن نشانه میزان جذابیت آن است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: normal; color: rgb(99, 86, 95); font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; text-indent: 0in; margin: 0in 0in 3.75pt 11.25pt; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif;">3.<span style="font-variant-numeric: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif;">تیم متخصص</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: normal; color: rgb(99, 86, 95); font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; margin-bottom: 15pt; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif;">یک محتوای مناسب توسط تیمی متخصص، آگاه و بعضا شناخته شده و متبحر نوشته می شود. گفتنی است که گاهی مشاورین متخصص تولید محتوا هستند که به متن اعتبار می دهند. روح نوشته در بین سطور نگارش در جریان و قابل مشاهده است، بنابراین وقتی شرکت تولید کننده محتوا مطرح و متخصص باشد نوشته هم از اصالت بیشتری برخوردار خواهد بود</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: normal; color: rgb(99, 86, 95); font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; margin-bottom: 15pt; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;4.</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif;">ساختار قوی</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: normal; color: rgb(99, 86, 95); font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; margin-bottom: 15pt; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif;">ساختار قوی از دیگر ویژگی های یک نوشته خوب است که درعین سادگی کلیه زوایای یک موضوع را آشکار کرده و با کمک اطلاع رسانی دقیق ذهن خواننده را روشن می نماید. کلیه تصاویر، افکت ها و سایر جلوه های ویژه در جهت تفهیم بیشتر محتوا ودر خدمت ساختار محتوا هستند و محتوا را تحت تاثیر قرار نمی دهند بلکه آن را تکمیل می کنند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: normal; color: rgb(99, 86, 95); font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; margin-bottom: 15pt; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: normal; color: rgb(99, 86, 95); font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; margin-bottom: 15pt; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 18pt; color: rgb(99, 86, 95); font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; margin: 10.2pt 0in; text-align: justify; background: rgb(248, 248, 248); vertical-align: baseline; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif;">در این بخش از مقاله ما به اهمیت تولیدمحتوا در سئو می پردازیم. از دهه 80 به بعد اهیمت سئو آشکار شد و سایت های برتر جهانی بخش وبلاگ خود را طراحی کردند. الگوریتم های گوگل به کلی دگرگون شد. شاید شما هم &nbsp;به یاد داشته باشید که در دهه های 80 سایت ها انبوهی از کلید واژه ها را بارها و بارها تکرار می کردند و به ناحق در صفحات اول و حتی شماره های یک و دو نتایج گوگل ظاهر می شدند. گوگل تصمیم گرفت الگوریتم جدید خود را رونمایی کند. با این اقدام سایت های فیک و تقلبی رو به اوت رفتند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 18pt; color: rgb(99, 86, 95); font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; background: rgb(248, 248, 248); vertical-align: baseline; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif;">اگر شما نیز می خواهید جزو رتبه های اول نتایج گوگل باشید تولید محتوای خود را به ما بسپارید. تولیدمحتوا صرفا نوشتن نیست و</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;<a href="https://copify.ir/روش-های-تولید-محتوا/" style="color: rgb(255, 51, 153); border: 0px;"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="color: windowtext; border: 1pt none windowtext; padding: 0in;">اصول و تکنینک های مختلف در تولیدمحتوا</span></a><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif;">موثرند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></p> text/html 2015-06-11T07:25:38+01:00 pcaras.mihanblog.com علی خانی نژاد کاش از دلبر نشانی داشتیم http://pcaras.mihanblog.com/post/972 <p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><font color="#006600"><span style="font-size: large;" data-mce-style="color: #800000; font-size: large;"><img src="http://www.google.com/url?sa=i&amp;source=imgres&amp;cd=&amp;ved=0CAkQjBwwAGoVChMIr9eImo-HxgIVzFssCh0TbgCf&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.ayehayeentezar.com%2Fgallery%2Fimages%2F84944262857975729316.gif&amp;ei=0Th5Ve-qPMy3sQGT3IH4CQ&amp;psig=AFQjCNENbU3srPS0xdLpYLdT4BpsGzyOMw&amp;ust=1434094162093823" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></span></font></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><font color="#006600"><span style="font-size: large;" data-mce-style="color: #800000; font-size: large;">کاش از دلبر نشانی داشتیم .</span></font></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><font color="#006600"><span style="font-size: large;" data-mce-style="color: #800000; font-size: large;">بر سر کویش مکانی داشتیم .</span></font></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><font color="#006600"><span style="font-size: large;" data-mce-style="color: #800000; font-size: large;">از برای مهدی صاحب زمان .</span></font></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><font color="#006600"><span style="font-size: large;" data-mce-style="color: #800000; font-size: large;">در دل خود جمکرانی داشتیم .</span></font></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><br><font color="#006600"><span style="font-size: large;" data-mce-style="color: #800000; font-size: large;"></span></font></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><br><font color="#006600"><span style="font-size: large;" data-mce-style="color: #800000; font-size: large;"></span></font></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><br></p><h1><font color="#ff0000"><br></font><br><p style="text-align: center;" align="center"><span style="font-family: 'times new roman', times;"><strong><span style="font-size: xx-large; color: rgb(0, 128, 0);">السلام علیک یا أباصالح المهدی «عج»</span></strong></span></p></h1> text/html 2015-03-21T06:23:24+01:00 pcaras.mihanblog.com علی خانی نژاد سال دولت ملت همدلی وهمزبانی مبارک باد http://pcaras.mihanblog.com/post/969 <img src="http://cdn.tabnak.ir/files/fa/news/1394/1/1/484333_378.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://farsi.khamenei.ir/ndata/news/29210/C/13940101_0829210.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br> text/html 2015-03-20T23:06:26+01:00 pcaras.mihanblog.com علی خانی نژاد ویژه سال نو http://pcaras.mihanblog.com/post/968 <p><font color="#006600">ای خدای دگرگون کننده دلها و دیده ها</font></p><font color="#006600"> </font><p><font color="#006600">ای تدبیر کننده روز و شب</font></p><font color="#006600"> </font><p><font color="#006600">ای دگرگون کننده حالی به حالی دیگر</font></p><font color="#006600"> </font><p><font color="#006600">حال مارا به بهترین حال دگرگون کن</font></p><font color="#006600"> </font><p><font color="#006600">سال نو مبارک</font></p><p><img src="http://msmashhad.com/IMG/1300103222wall3.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="384" hspace="0" vspace="0" width="513"></p> text/html 2015-03-16T19:35:51+01:00 pcaras.mihanblog.com علی خانی نژاد چهارشنبه سوری مبارک http://pcaras.mihanblog.com/post/967 <img src="http://www.beytoote.com/images/stories/fun/fu4551.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><div class="sms have-sender"> <p><font color="#006600">آخرین سه شنبه سال خورشیدی را با بر افروختن آتش</font></p><font color="#006600"> </font><p><font color="#006600">و پریدن از روی آن به استقبال نوروز می رویم</font></p><font color="#006600"> </font><p><font color="#006600">سرخی تو از من ، زردی من از تو</font></p><font color="#006600"> </font><p><font color="#006600">جشن باستانی چهارشنبه سوری مبارک</font></p> </div> text/html 2015-01-19T07:45:46+01:00 pcaras.mihanblog.com علی خانی نژاد انا احب المحـــمد رسول الله (ص) ... http://pcaras.mihanblog.com/post/966 <p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: small; color: #ff0000;">* ما هم محکوم میکنیم توهین به پیامبر اسلام (ص) را ...</span></strong></p><p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: small; color: #ff0000;"><br></span></strong></p> <br> <p style="text-align: center;"><img class="decoded" src="http://www.axgig.com/images/83214928811325512116.jpg" alt="http://www.axgig.com/images/83214928811325512116.jpg" width="352" height="176"></p> text/html 2015-01-09T08:01:50+01:00 pcaras.mihanblog.com علی خانی نژاد میلاد نبی اکرم رسول خوبی ها (ص) و امام صادق(ع) گرامی باد. http://pcaras.mihanblog.com/post/964 <div style="direction:ltr;text-align:left"> <div align="center"><img src="http://8pic.ir/images/zqozl89oa8g1s7s6enps.jpeg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><font color="#006600">میلاد نبی اکرم رسول خوبی ها (ص) و امام صادق(ع) گرامی باد.</font><br><br></div> </div> text/html 2014-12-19T07:29:45+01:00 pcaras.mihanblog.com علی خانی نژاد اینکه دلتنگ توام اقرار میخواهد مگر؟ http://pcaras.mihanblog.com/post/963 <p style="text-align: center;"><font color="#006600"><strong>اینکه دلتنگ توام اقرار میخواهد مگر؟</strong></font></p><font color="#006600"> </font><p style="text-align: center;"><font color="#006600"><strong>اینکه از من دلخوری انکار میخواهد مگر؟ <br></strong></font></p><font color="#006600"> </font><p style="text-align: center;"><font color="#006600"><strong>وقت دل کندن به فکر باز پیوستن مباش</strong></font></p><font color="#006600"> </font><p style="text-align: center;"><font color="#006600"><strong>دل بریدن وعده دیدار میخواهد مگر؟</strong></font></p><font color="#006600"> </font><p style="text-align: center;"><font color="#006600"><strong>عقل اگر غیرت کند یک بار عاشق میشویم</strong></font></p><font color="#006600"> </font><p style="text-align: center;"><font color="#006600"><strong>اشتباه ناگهان تکرار می خواهد مگر؟</strong></font></p><font color="#006600"> </font><p style="text-align: center;"><font color="#006600"><strong>من چرا رسوا شوم یک شهر مشتاق تواند</strong></font></p><font color="#006600"> </font><p style="text-align: center;"><font color="#006600"><strong>لشکر عشاق پرچمدار می خواهد مگر؟</strong></font></p><font color="#006600"> </font><p style="text-align: center;"><font color="#006600"><strong>با زبان بی زبانی بارها گفتی:"برو"!</strong></font></p><font color="#006600"> </font><p style="text-align: center;"><font color="#006600"><strong>من که دارم میروم! اصرار میخواهد مگر؟ <br></strong></font></p><font color="#006600"> </font><p style="text-align: center;"><font color="#006600"><strong>روح سرگردان من هر جا بخواهد میرود</strong></font></p><font color="#006600"> </font><p style="text-align: center;"><font color="#006600"><strong>خانه دیوانگان دیوار میخواهد مگر؟</strong></font></p><font color="#006600"> </font><p style="text-align: center;"><font color="#006600"><strong>&nbsp;</strong></font></p><font color="#006600"> </font><p style="text-align: center;"><font color="#006600"><strong>شاعر : مهدی مظاهری</strong></font></p><font color="#006600"> </font><br> text/html 2014-11-27T17:48:42+01:00 pcaras.mihanblog.com علی خانی نژاد تقدیم به فرمانده دلیر سپاه قدس که دشمنان ایران را به لرزه انداخته است http://pcaras.mihanblog.com/post/962 <font size="3">شجاعت نامه هایت را&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; شلمچه خوب می داند <br>تو را پیر مغان حتی&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; شهید زنده می خواند <br><br>هزار احسنت ای شیران&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; بر این خوش عهد و پیمانی<br>ولایت همچو انگشتر &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; نگین آن سلیمانی </font><br><br><font size="3">هنوزم بدر در چشم ات&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; دلت در شوق والفجر است<br>هنوزم خار زهر آگین&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; به چشم دشمنان پست&nbsp;&nbsp; <br><br>سرت سربند یا زهرا&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; مرید حضرت حیدر<br>وطن را رمز پیروزی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; علی را مالک اشتر <br><br>اگر صحیونیان نازد&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; به نیروهای مخصوصش <br>بنازدخلق ایران هم&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; به بنیان های مرصوصش<br><br>گرفته شهرت و نامت&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; نه تنها ملک ایران را <br>به زیر پرچم ات دیدم&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; عراق و شام و لبنان را <br><br><br>تو کوبیدی و داعش را&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; چو ببر کاغذی کردی <br>به جرف الصخر جرف النصر&nbsp;&nbsp; تو این اسطوره پروردی<br><br><br>کمی از لشکر قدس ات&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; حماس و فتح و حزب الله<br>بکوب از هر طرف دشمن&nbsp;&nbsp;&nbsp; بر این ظلمت بتاب ای ماه<br><br><br>بنازم غیرتت مردا&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; که فخر ملک ایرانی <br>حماسه شور اسطوره&nbsp;&nbsp; ابر قاسم سلیمانی<br><br>بمان ای مرد تا روزی&nbsp; که هل من ناصرت خواند <br>همان روزی که دنیا را&nbsp;&nbsp; اناالمهدی بلرزاند </font><br><br><div align="right"><font size="3">"سکوت"</font></div><br><br><br><img src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTsp8eExGgonyfAXomeSGldETy5dBnUGNwUMedR8Jyzh6EXS_iF" style="margin-left: -13px; margin-right: -4px; margin-top: 0px;" data-src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTsp8eExGgonyfAXomeSGldETy5dBnUGNwUMedR8Jyzh6EXS_iF" data-sz="f" name="im-QQ-OXxf09RM:" class="rg_i" height="375" width="473"><br> text/html 2014-11-11T13:48:12+01:00 pcaras.mihanblog.com علی خانی نژاد یا مهدی http://pcaras.mihanblog.com/post/960 <div class="postcenter"> <div class="menubody" style="padding: 5px 20px 5px 20px; color: #000;"> <font size="4" color="#660000"><img src="http://www.google.com/url?sa=i&amp;source=images&amp;cd=&amp;ved=0CAUQjBw&amp;url=http%3A%2F%2Fupload7.ir%2Fimages%2F96926173284555006268.jpg&amp;ei=PRNiVKa2FsPm7gbH2YHgBg&amp;psig=AFQjCNGERgrSD6s9MZIvCqCXLr7v_MGIXA&amp;ust=1415799997506830" alt="" height="301" hspace="0" vspace="0" width="210" align="right" border="0">ا<font color="#006600">گر عنایتی بر این گدا کنی چه می شود</font></font><font color="#006600"> </font><p><font size="4" color="#006600"><font size="4">مس وجود جان من طلا کنی چه می شود</font></font></p><font size="4" color="#006600"> <p><font size="4">غم فراق و دوریت گرفته سینه مرا</font></p></font><font color="#006600"> </font><p><font size="4" color="#006600">اگر که عقده دلم تو وا کنی چه می شود</font></p><font color="#006600"> </font><p><font size="4" color="#006600">به زخم های جان من بنه ز لطف مرهمی</font></p><font color="#006600"> </font><p><font size="4" color="#006600">به قلب زار من اگر شفا دهی چه می شود</font></p><font color="#006600"> </font><p><font size="4" color="#006600">هر آن طبیب کآمدم فزون نمود درد من</font></p><font color="#006600"> </font><p><font size="4" color="#006600">تو دردهای من اگر دوا کنی چه می شود</font></p><p><font size="4" color="#006600">منبع:</font><br></p><div class="titrebala"><a href="http://1277.blogfa.com/post-11.aspx" target="_blank" title=""><img src="http://www.ashoora.biz/weblog/smh/ajelfarajah/kadrleft.png" height="14" width="27">سلام علی آل یاسین<img src="http://www.ashoora.biz/weblog/smh/ajelfarajah/kadrright.png" height="14" width="27"></a></div> </div> </div> text/html 2014-11-01T16:45:32+01:00 pcaras.mihanblog.com علی خانی نژاد ای وای حسینیم (ع) http://pcaras.mihanblog.com/post/958 <font style="FONT-SIZE: 14pt"><font style="FONT-SIZE: 8pt"><p style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA" lang="FA"><span style="LINE-HEIGHT: 24px; FONT-FAMILY: Arial, sans-serif; FONT-SIZE: 21px">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <img src="http://8pic.ir/images/1m46iqpj9f5hiw05e9fo.jpg" alt="" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"></span></span></p><p style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA" lang="FA"><span style="LINE-HEIGHT: 24px; FONT-FAMILY: Arial, sans-serif; FONT-SIZE: 21px"><br></span></span></p><p style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA" lang="FA"><span style="LINE-HEIGHT: 24px; FONT-FAMILY: Arial, sans-serif; FONT-SIZE: 21px">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; حسین نین باشینا گــوی لـــر دولاندی</span></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA" lang="FA">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; مَحَــــــرم گـلدی ، سینه &nbsp;پارچالاندی </span></p> <p style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA" lang="FA">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; قارا کوینک یِئنه تَـن پوش اولوبـدیــر</span></p> <p style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA" lang="FA">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; حسین نین یاسنا گـــون قـورسالاندی </span></p> <p style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA" lang="FA"></span>&nbsp;</p> <p style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA" lang="FA">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; یِئنه مـاهِ &nbsp;محــــــــــــرم اولدی یارب</span></p> <p style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA" lang="FA">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; اورک دریاچه سی غَــم اولدی یارب</span></p> <p style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA" lang="FA">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; نَـوایِ یا حسین سَسلندی گــــــوی دَن </span></p> <p style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA" lang="FA">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; اََرنـلَــر قـامتی خَــــــــم اولدی یارب</span></p> <p style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA" lang="FA"></span>&nbsp;</p> <p style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA" lang="FA">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; بوگون شیعه گوزی دیر قانـه دولدی</span></p> <p style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA" lang="FA">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; حسین عاشق لــــــری دیوانـه اولدی</span></p> <p style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA" lang="FA">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; چَکیر فَـــریاد ایله ، اِی وای حسینیم</span></p> <p style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA" lang="FA">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; کی زِینب توکلرین هیجـرانـه یولدی</span></p> <p style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA" lang="FA"></span>&nbsp;</p> <p style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA" lang="FA">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; حسین نین ماتمینده گـــوزلـــر آغلیر</span></p> <p style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA" lang="FA">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; مسلمان نـالــــه سینده سوزلــر آغلیر</span></p> <p style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA" lang="FA">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; اگر داغلارگؤزون بوز دُوندوربدیـر</span></p> <p style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA" lang="FA">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; بـو گـون کَـربـوبلاده دوزلــــر آغلیر</span></p> <p style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA" lang="FA"></span>&nbsp;</p> <p style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA" lang="FA">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ( کیان ) فَـخـر اِیـلـه شاه ِ کــربـلایه </span></p> <p style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA" lang="FA">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; گووَن او اوسوه یِ جــود و ویــلایه </span></p> <p style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA" lang="FA">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; آی اولدوزلار قالیبدیــر سجده سینده </span></p> <p style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA" lang="FA">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; گـونَش دَه چـاتـمایب دیـــر او جَلایه</span></p><p style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNormal"><br><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA" lang="FA"></span></p></font></font><font style="FONT-SIZE: 14pt"><font color="#FF1C1C"><font style="FONT-SIZE: 8pt"><font color="#FEFFD4"><p style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNormal"><a href="http://kyanvar.mihanblog.com/" target="" title=""><font size="3" color="#000000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &lt;&lt;کیان&gt;&gt;</font></a><br><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA" lang="FA"><font color="#ff0000"><br></font></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNormal"><font color="#ff0000"><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA" lang="FA"></span>&nbsp;</font></p> </font></font></font></font> text/html 2014-10-31T19:56:35+01:00 pcaras.mihanblog.com علی خانی نژاد آثار و برکات عزاداری - حفظ رمز عاشورا http://pcaras.mihanblog.com/post/955 <p class="MsoNoSpacing" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL" align="center"><strong><span style="font-size: 10.0pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif';" lang="AR-SA"><img src="http://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1393/8/5/2698029_800.jpg" alt="" hspace="0" vspace="0" align="" border="0"></span></strong></p><div class="CenterPost"><div class="CenterPost2"> <p class="MsoNoSpacing" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><strong><span style="font-size: 10.0pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif';" lang="AR-SA"></span></strong></p> <p dir="RTL">&nbsp;<span lang="AR-SA">از ارزنده‏ ترین آثار و بركات مجالس عزادارى و گریه بر ابى عبدالله حسین </span><span lang="AR-SA">(<em><span style="color: #0000ff;">علیه السّلام</span></em>)حفظ رمز نهضت حسینى است . </span></p> <p dir="RTL"><span lang="AR-SA">براستى ؛ چرا در دوران منحوص سلاطین و پادشاهان جور از برپایى مجالس عزاى اهل بیت </span><span lang="AR-SA">(<em><span style="color: #0000ff;">علیه السّلام</span></em>) به خصوص سالار شهیدان جلوگیرى مى شد؟ آیا نه این است كه عزاى حسینى و امامان شیعه، سبب مى شود كه سخنوران و دانشمندان متعهد و انقلابى، مردم را از ظلم‏هاى حكومتها آگاهى دهند و انگیزه قیام آن حضرت كه امر به معروف و نهى از منكر است به اطلاع مردم برسد؟ </span></p> <p dir="RTL"><span lang="AR-SA">&nbsp; آرى، اینگونه مجالس، آموزشگاهها و دانشگاههایى است كه به بهترین روش و زیباترین اسلوب مردم را به سوى دین خوانده و عواطف را آماده مى ‏كند و جاهلان و بى‏خبران را از خواب سنگین غفلت بیدار مى‏سازد و نیز در این مجالس است كه مردم ، دیانت را همراه با سیاست، از مكتب حسین بن على </span><span lang="AR-SA">(<em><span style="color: #0000ff;">علیه السّلام</span></em>) مى‏ آموزند. </span></p><br></div></div>